Liền kề, Nhà vườn, Biệt thự Tổng cục 5 Tân Triều cần bán gấp

Dự án Tổng cục 5 Tân Triều Bộ công an: Quy mô 23,5 ha. Là dự án thuộc khu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Cục B42, B57 – Tổng cục 5 Bộ Công An.
Chủ Đầu Tư: Công ty cổ phần HTG.
Vị Trí: Tại cuối đường Chiến Thắng tiếp giáp với khu đô thị Văn Quán (Hà Đông).  Nằm trên trục đường đại lộ Chu Văn An với mặt cắt 53,5m. Đặc biệt hơn dự án được thừa hưởng dịch vụ, giải trí, môi trường sống tốt nhất ở Hà Nội của khu dự án THE MANOR CENTRAL PARK và công viên doanh nhân Chu Văn An do Công ty cổ phần bitexco làm Chủ Đầu tư.

Chú ý: Duy nhất với Mr Đan 0903 244 899 – Quý khách có thể xem sổ đỏ trực tiếp. Đảm bảo làm việc trực tiếp với chủ.

vitri

Chú ý: Duy nhất với Mr Đan 0903 244 899 – Quý khách có thể xem sổ đỏ trực tiếp. Đảm bảo làm việc trực tiếp với chủ.

1. Tổng hợp các căn liền kề Diện tích từ 60m2 đến 90m2

➡️ Liền kề 1
– DT 69,2m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng ĐN, Đường 13m, Giá: 9 đến 10tỷ
– DT 69,2m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng TB , Đường 13m, Giá: 8,8 đến 9,5 tỷ
– DT 69,2m2, mặt tiền 4m,đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng , hướng ĐN, Đường 13m, Giá: 10 đến 12 tỷ
– DT 69,2m2, mặt tiền 4m,đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng , hướng TB, Đường 13m, Giá: 10 đến 12 tỷ

➡️ Liền kề 2
– DT 68m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng ĐN, Đường 13m, Giá: 9 đến 10 tỷ
– DT 68m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng TB, Giá: 8,8 đến 10,8 tỷ
– DT 68m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện từ 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐN, Đường 13m, Giá: 10 đến 12 tỷ
– DT 68m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện từ 4 đến 5,5 tầng, hướng TB, Đường 13m, Giá: 10 đến 12 tỷ

➡️ Liền kề 3
– DT 60m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 8,8 đến 9,2 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 8,8 đến 9,5 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 9,5 đến 10,5tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 9,5đến 10,5tỷ

➡️ Liền kề 4
– DT 60m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 9 đến 10,2 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 9 đến 9,5 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 10đến 11 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 9,5 đến 11 tỷ

➡️ Liền kề 5
– DT 60m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 8,5 đến 9,5 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 8,8 đến 9,5 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 10 đến 10,5 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 9,5 đến 10,5 tỷ

➡️ Liền kề 6
– DT 60,5m2, mặt tiền 5,5m, xây thô 4 tầng, hướng ĐN, Đường 13m, Giá 10 đến 11 tỷ
– DT 60,5m2, mặt tiền 5,5m, xây thô 4 tầng, hướng TB, Đường 13m, Giá 9,5 đến 10,5 tỷ
– DT 60,5m2, mặt tiền 5,5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng , hướng ĐN, Đường 13m, Giá 10 đến 11 tỷ
– DT 60,5m2, mặt tiền 5,5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng , hướng TB, Đường 13m, Giá 10 đến 11 tỷ

➡️ Liền kề 7
– DT 60,5m2, mặt tiền 5,5m, xây thô 4 tầng, hướng ĐN, Đường 13m, Giá 9,5 đến 10 tỷ
– DT 60,5m2, mặt tiền 5,5m, xây thô 4 tầng, hướng TB, Đường 13m, Giá 9,5 đến 10 tỷ
– DT 60,5m2, mặt tiền 5,5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng , hướng ĐN, Đường 13m, Giá 10 đến 11 tỷ
– DT 60,5m2, mặt tiền 5,5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng , hướng TB, Đường 13m, Giá 10đến 10,5 tỷ

➡️ Liền kề 8
– DT 60m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 10đến 11 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 9,5đến 10 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 10đến 11 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 10 đến 11,5 tỷ

➡️ Liền kề 9
– DT 60m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng ĐB, Đường 22m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 9 đến 9,5 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐB, Đường 22m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TN, Đường 13m Giá: 10 đến 11 tỷ

➡️ Liền kề 10
– DT 60m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 9đến 10 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 9 đến 9,5 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 10 đến 11 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 10 đến 11 tỷ

➡️ Liền kề 11
– DT 66m2, mặt tiền 4,6m, xây thô 4 tầng, hướng ĐB, Đường 22m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 61m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 9,5 đến 10 tỷ
– DT 66m2, mặt tiền 4,6m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐB, Đường 22m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 61m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TN, Đường 13m Giá: 10 đến 11 tỷ

➡️ Liền kề 12
– DT 66m2, mặt tiền 4,6m, xây thô 4 tầng, hướng ĐB, Đường 22m, Giá: 12 đến 12,5 tỷ
– DT 61m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 9 đến 10 tỷ
– DT 66m2, mặt tiền 4,6m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐB, Đường 22m, Giá: 12,5 đến 14 tỷ
– DT 61m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TN, Đường 13m Giá: 10 đến 12 tỷ

➡️ Liền kề 13
– DT 60m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng Nam , Đường 13m, Giá: 9 đến 9,5 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng Bắc , Đường 13m, Giá: 9 đến 9,5 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng Nam , Đường 13m, Giá: 10 đến 11 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng Bắ c, Đường 13m, Giá: 9,5 đến 10tỷ

➡️ liền kề 14
– DT 60m2, mặt tiền 4,5m, xây thô 4 tầng, hướng Nam , Đường 13m, Giá: 9 đến 9,5tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4,5m, xây thô 4 tầng, hướng Bắc , Đường 13m, Giá: 9đến 9,5 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4,5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng Nam , Đường 13m, Giá: 10 đến 11 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4,5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng Bắ c, Đường 13m, Giá: 10đến 11tỷ

– DT 60m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng Bắc , Đường 13m, Giá: 9 đến 9,5 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng Nam , Đường 13m, Giá: 10 đến 11 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng Bắ c, Đường 13m, Giá: 9,5 đến 10tỷ
➡️ liền kề 14
– DT 60m2, mặt tiền 4,5m, xây thô 4 tầng, hướng Nam , Đường 13m, Giá: 9 đến 9,5tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4,5m, xây thô 4 tầng, hướng Bắc , Đường 13m, Giá: 9đến 9,5 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4,5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng Nam , Đường 13m, Giá: 10 đến 11 tỷ
– DT 60m2, mặt tiền 4,5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng Bắ c, Đường 13m, Giá: 10đến 11tỷ

Tất cả các căn đều có sổ đỏ chính chủ
Liên Hệ – Mr Đan : Hotline : 0903244899 để được tư vấn miễn phí chính xác nhất.

2. Tổng hợp các căn nhà vườn Diện tích từ 100 đến 130m2

 

➡️ Nhà vườn 1
– DT 100m2, mặt tiền 5m, xây thô 4 tầng, hướng TN, Đường 22m, Giá: 14 đến 15 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5m, xây thô 4 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TN, Đường 22m, Giá: 15 đến 20 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐB, Đường 13m Giá: ,12 đến 13 tỷ

➡️ Nhà vườn 2
– DT 100m2, mặt tiền 5,2m, xây thô 4 tầng, hướng N, Đường 13m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5,2m, xây thô 4 tầng, hướng B, Đường 13m, Giá: 11,5 đến 12,5 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5,2m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng N, Đường 13m, Giá: 12 đến 15 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5,2m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng B, Đường 13m Giá: ,13 đến 15 tỷ

➡️ Nhà vườn 3
– DT 100m2, mặt tiền 5,2m, xây thô 4 tầng, hướng N, Đường 13m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5,2m, xây thô 4 tầng, hướng B, Đường 13m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5,2m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng N, Đường 13m, Giá: 13 đến 15 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5,2m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng B, Đường 13m Giá: ,13 đến 15 tỷ

➡️ Nhà vườn 4
– DT 108m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 108m2, mặt tiền 4m, xây thô 4 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 13 đến 15 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 4m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐB, Đường 13m Giá: ,13 đến 15 tỷ

➡️ Nhà vườn 5 (mặt tiền từ 4M đến 5M)
– DT 100m2, mặt tiền 5m, xây thô 4 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 108m2, mặt tiền 4,5m, xây thô 4 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 13 đến 15 tỷ
– DT 108m2, mặt tiền 4,5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐB, Đường 13m Giá: ,12 đến 13 tỷ

➡️ Nhà vườn 6
– DT 100m2, mặt tiền 5m, xây thô 4 tầng, hướng , Đường ĐN 13m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5m, xây thô 4 tầng, hướng TB, Đường 13m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐN, Đường 13m, Giá: 13 đến 15 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TB, Đường 13m Giá: ,13 đến 15 tỷ

➡️ Nhà vườn 7
– DT 100m2, mặt tiền 5m, xây thô 4 tầng, hướng ĐN, Đường 12m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5m, xây thô 4 tầng, hướng TB, Đường 22m, Giá: 13?đến 15 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐN, Đường 12m, Giá: 13 đến 15 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TB, Đường 22m Giá: ,13 đến 15 tỷ

➡️ Nhà vườn 8
– DT 100m2, mặt tiền 5,5m, xây thô 4 tầng, hướng ĐN, Đường 12m, Giá: 12đến 13tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5,5m, xây thô 4 tầng, hướng TB, Đường 12m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5,5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐN, Đường 12m, Giá: 13 đến 15 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5,5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TB, Đường 12m Giá: ,13 đến 14 tỷ

➡️ Nhà vườn 9
– DT 100m2, mặt tiền 5m, xây thô 4 tầng, hướng , Đường ĐN 13m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5m, xây thô 4 tầng, hướng TB, Đường 13m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐN, Đường 13m, Giá: 13 đến 15 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TB, Đường 13m Giá: ,13 đến 15 tỷ

➡️ Nhà vườn 10
– DT 100m2, mặt tiền 5m, xây thô 4 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5m, xây thô 4 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 12 đến 13 tỷ
– DT 100m2, mặt tiền 5m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TN, Đường 13m, Giá: 13 đến 14 tỷ.

Liên Hệ – Mr Đan : Hotline : 0903244899 để được tư vấn miễn phí chính xác nhất
Chú ý: Duy nhất với Mr Đan 0903 244 899 – Quý khách có thể xem sổ đỏ trực tiếp. Đảm bảo làm việc trực tiếp với chủ.

3. Tổng hợp các căn Biệt Thự Diện tích từ 200m2 đến 350 m2

➡️ Biệt thự 1
– DT 207m2, mặt tiền 10m, xây thô 4 tầng, hướng TN, Đường 22m, Giá: 30 đến 35 tỷ
– DT 207m2, mặt tiền 10m, xây thô 4 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 25 đến 28 tỷ
– DT 207m2, mặt tiền 10m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TN, Đường 22m, Giá: 35 đến 40 tỷ
– DT 207m2, mặt tiền 10m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐB, Đường 13m Giá: ,25 đến 29 tỷ

➡️ Biệt thự 2
– DT 207m2, mặt tiền 10m, xây thô 4 tầng, hướng TN, Đường 22m, Giá: 30 đến 35 tỷ
– DT 207m2, mặt tiền 10m, xây thô 4 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 25 đến 28 tỷ
– DT 207m2, mặt tiền 10m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TN, Đường 22m, Giá: 35 đến 40 tỷ
– DT 207m2, mặt tiền 10m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐB, Đường 13m Giá: ,30 đến 35 tỷ

➡️ Biệt thự 3
– DT 207m2, mặt tiền 10m, xây thô 4 tầng, hướng ĐN, Đường 12m, Giá: 23 đến 25 tỷ
– DT 207m2, mặt tiền 10m, xây thô 4 tầng, hướng TB, Đường 13m, Giá: 22 đến 25 tỷ
– DT 207m2, mặt tiền 10m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐN, Đường 12m, Giá: 25 đến 28 tỷ
– DT 207m2, mặt tiền 10m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TB, Đường 13m Giá: ,25 đến 27 tỷ

➡️ Biệt thự 4
– DT 207m2, mặt tiền 10m, xây thô 4 tầng, hướng TN, Đường 22m, Giá: 35 đến 39 tỷ
– DT 207m2, mặt tiền 10m, xây thô 4 tầng, hướng ĐB, Đường 13m, Giá: 22 đến 25 tỷ
– DT 207m2, mặt tiền 10m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng TN, Đường 22m, Giá: 40 đến 45 tỷ
– DT 207m2, mặt tiền 10m, đã hoàn thiện 4 đến 5,5 tầng, hướng ĐB, Đường 13m Giá: ,28 đến 32 tỷ

4. Ngoài ra chúng tôi còn có rất nhiều căn góc liền kề, góc nhà vườn, góc biệt thự, diện tích từ 70 đến 350m2 giá từ 10 tỷ đến 30 tỷ dành cho quý khách thích sở hữu căn góc để vừa ở vừa kinh doanh, hãy liên hệ trực tiếp Mr Đan ĐT 0903244899 để được tư vấn & dẫn đi xem miễn phí.